Sterowanie drzwiami automatycznymi

Drzwi automatyczne Tormax

Panel sterujący

Podstawowym elementem sterowania drzwiami automatycznymi jest panel sterujący. To przy pomocy panela użytkownik drzwi automatycznych wybiera żądany tryb pracy.

Panel sterujący Tormax umożliwia wybór jednej z następujących funkcji:

 • tryb automatyczny – otwieranie drzwi po otrzymaniu polecenia otwarcia zarówno od strony wejścia jak i wyjścia.
 • ruch jednokierunkowy – otwieranie drzwi po wykryciu ruchu tylko z jednej strony. Funkcja ta ustanawia ruch jednokierunkowy i jest wykorzystywana np. przy zamykaniu sklepu, umożliwiając klientom opuszczenie lokalu.
 • otwieranie częściowe – oznacza niepełne otwarcie skrzydeł drzwi. Funkcja wykorzystywana najczęściej w okresie zimowym w celu ograniczenia strat ciepła.
 • drzwi zamknięte – sterownik drzwi automatycznych nie reaguje na ruch od strony wejścia jak i wyjścia.

Pozostałe urządzenia sterownicze:


 • radar – wysyła polecenia otwarcia drzwi w momencie wykrycia ruchu w polu detekcji. Charakterystykę pola wykrywania ruchu ustala się podczas instalacji i może przybrać kształt wąski i głęboki lub szeroki i płytki. Należy starannie dobrać pole detekcji, uwzględniając przy tym architekturę budynku oraz kierunek ruchu pieszych. Niedokładne określenie pola detekcji skutkować może fałszywymi poleceniami otwarcia drzwi w wyniku, np. ruchu roślin, pieszych przechodzących przed sklepem, itp. W przypadku radaru montowanego na zewnątrz budynku konieczne jest stosowanie obudowy chroniącej radar przed warunkami atmosferycznymi.
 • czujnik bezdotykowy – wykrywa ruch w odległości 10-50 cm. Pełni rolę przycisku bezdotykowego. Najczęściej wykorzystywany jest w miejscach, w których zbyt duży poprzeczny ruch pieszych uniemożliwia stosowanie radaru szerokiego zasięgu, eliminując w ten sposób fałszywe polecenia otwarcia drzwi.
 • mata z czujnikiem nacisku - platforma wykorzystywana jest przy automatyzacji drzwi. Platformę wystarczy położyć na podłodze pod dowolnym rodzajem maty. Wymiary platformy to 80 x 30 cm lub 80 x 60 cm. Grubość maty to tylko 3 mm. Nacisk generujący sygnał to 10-20 kg / m2.
 • stacyjka kluczykowa podtynkowa lub natynkowa na wkładkę patentową typu euro.
 • klawiatura kodowa, karta zbliżeniowa (5-10 cm), czytnik linii papilarnych, przycisk, itp.
 • bezdotykowy system radiowy (zasięg ok. 3-5 m). Nadajnik w formie breloka lub identyfikatora wysyła słaby sygnał radiowy. Jeżeli sygnał radiowy dotrze do odbiornika, ten wyśle polecenie otwarcia drzwi. Używanie nadajnika nie wymaga wciskania przycisku. Bateria nadajnika wystarcza na ok. 2 lata. Rozwiązanie tego typu usprawnia ruch pieszych, jednocześnie pełniąc rolę systemu kontroli dostępu.
 • centralne zarządzanie systemem budynku, np. technologia inteligentnego budynku, system przeciwpożarowy, systemy kontroli dostępu, itd.