Wybór automatu do drzwi

Wybór automatyki do drzwi

Na co zwrócić uwagę przy wyborze automatyki do drzwi

Decydując się na odpowiedni model automatyki do drzwi należy uwzględnić kilka elementów mających wpływ na pracę urządzenia zgodnie z naszymi założeniami.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze elementy wpływające na wybór odpowiedniego automatu. Zestawienie dotyczy tylko wyboru automatyki do drzwi, jednak przy wyborze firmy dostarczającej urządzenie, jak zawsze priorytetem powinny być: doświadczenie, sprawność serwisu oraz zrozumienie potrzeb klienta, co najlepiej odzwierciedlają pozytywne referencje od klientów.

  • Waga i wymiary drzwi mają szczególne znaczenie dla trwałości urządzeń. Każdy model automatyki do drzwi posiada konstrukcję zdolną przenosić trwale obciążenia z zakresu, do których został zbudowany. Przekroczenie dopuszczalnego ciężaru skrzydła drzwi lub ich wielkości oznacza szybsze zużycie elementów mechanicznych.
  • Intensywność pracy. W zależności od konstrukcji automat do drzwi może być przeznaczony do intensywnego użytkowania lub do pracy o mniejszej liczbie wykonywanych cykli.
  • Rodzaj sterowania wpływa na ergonomię użytkowania i ograniczenie strat ciepła, może stanowić również część składową systemu kontroli dostępu.
  • Dla budynków o dużej liczbie przebywających wewnątrz osób konieczne może być stosowanie systemów antypanikowych, które umożliwiają automatyczne lub ręczne otwarcie drzwi (poprzez wyłamanie skrzydła) w sytuacjach awaryjnych.
  • Nie wszystkie obudowy automatyki do drzwi mogą być malowane na żądany kolor harmonizujący z wnętrzem. Jeżeli chcemy wkomponować kolorystycznie automat do drzwi z kolorami wnętrza lub stolarką aluminiową należy obudowę automatu poddać malowaniu proszkowemu na określony kolor lub galwanizacji.
  • Warunkiem decydującym o możliwościach instalacji automatyki do drzwi jest ilość wolnego miejsca niezbędnego do montażu urządzenia. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku wysokość przestrzeni nad drzwiami, ale również ilość miejsca potrzebnego do przesuwu drzwi.